สมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวยานยนต์ที่เป็นประโยชน์ และได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย ที่มีให้กับสมาชิก

** ผู้สมัครต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อปฎิบัติตนตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ตามวิธีการต่อไปนี้

  1. คลิกลงทะเบียนที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

2.ลงทะเบียนกับเรา โดยกรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ชื่อ

– นามสกุล

– ชื่อเล่น (นามแฝง)

– วันเดือนปีเกิด

– E-mail

– ที่อยู่

– รุ่นรถยนต์

  1. เลือกการจำกัดเข้าถึงข้อมูล

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนและกดตกลง เราจะส่งจดหมายเข้าไปยัง E-mail ของท่าน เพื่อให้กดยืนยันอีกครั้ง

***** จุดประสงค์ของการเปิดรับสมาชิก

  1. เพื่อจัดรวบรวมและแชร์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก
  2. สามารถมองเห็นกลุ่มกระทู้ของชมรมได้มากกว่าบุคคลภายนอก
  3. สร้างสายสันพันธ์อันดีให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

***** ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ผู้ที่สมัครต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม รวมทั้งไม่หยาบคาย ลามก และอนาจาร ไม่หมิ่นหรือละเมิดผู้ใด เรื่องความเชื่อ เรื่องการเมือง เรื่องศาสนา ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกกันได้
  2. ผู้ที่สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
  3. สมาชิกต้องปฎิตามกฎระเบียบ มารยาท อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดทำการละเมิด ผู้ดูแลกลุ่มมีสิทธิ์ยกเลิกสถานะได้ทันที
  4. ผู้ดูแลกลุ่มมีสิทธิในการยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สินค้าที่ลงขายหรือโฆษณาภายในกลุ่ม ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องชี้แจ้งรายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วน